شناسه : 2574282
دیدار کارکنان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان با فرماندارخاتم

بمناسبت هفته کار وگارگر


دیدار کارکنان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان با فرماندارخاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد  زاده رحمانی" فرماندار دردیدار کارکنان اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با ایشان ضمن تبریک هفته کار و کارگر، اولویت های شهرستان را توجه به سرمایه گذاری صنعتی و ارتقاء فعالیت های بخش خصوصی اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد: با ایجاد زیرساخت های صنعتی و ارائه تسهیلات به متقاضیان بستر لازم برای سرمایه گذاری دربخش صنعت شهرستان فراهم شود.

 درادامه "محمد رضا فلاحتی "رئیس اداره تعاون کار ورفاه و اجتماعی شهرستان بمناسبت فرارسیدن هفته کار و گارگر گزارشی از عملکرد این اداره دربخشهای مختلف تعاون و کار پرداخت.

فلاحتی گفت:این اداره دراین مدت 6هزار 868بیمه شده در شهرستان  و تعداد 36نفر مقرری بگیر و نیز 12مقرری بگیر بیمه بیکار داشته  و همچنین تعداد پرونده های بررسی شده درکمیته مشترک تامین اجتماعی 29نفربوده است.

فلاحتی افزود: دراین مدت،برگزاری دورهای آموزشی مهرتهای زندگی ویژه بانوان واحدهای تحت پوشش اداره و همچنین آشنائی با قوانین تعاونی ها برگزار شده است.

 رئیس اداره تعاون کار ورفاه و اجتماعی به دیگر برنامه های انجام شده توسط این اداره اشاره کرد،نظارت برفعالیت مشاغل خانگی و ورود آمار درسامانه مشاغل خانگی،پیگیری درخصوص ثبت آمار درسامانه رصداشتغال،شناسائی اتباع بیگانه غیر مجاز،معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضائی از فعالیت های این اداره اعلام شد.آدرس کوتاه :