شناسه : 361760
بمناسبت هفته معلم مراسم تجليل از معلم نمونه در سالن آيت ا.. خاتمي شهرستان خاتم برگزارشد.

بمناسبت هفته معلم مراسم تجليل از معلم نمونه در سالن آيت ا.. خاتمي شهرستان خاتم برگزارشد.


در اين مراسم فرماندار خاتم در جمع معلمان و دانش آموزان شهرستان ضمن تبريك اين روز به معلمان و اساتيد دانشگاهها ،طي اقدام ابتكاري از دانش آموزان خواستند يك نفر به عنوان داوطلب به پشت تريبون آمده و در ارتباط با انتخابات سخنراني كند
بمناسبت هفته معلم مراسم تجليل از معلم نمونه در سالن آيت ا.. خاتمي شهرستان خاتم برگزارشد.
كه يك دانش آموز10ساله داوطلب شده  و دقايقي را در اهميت انتخابات و اينكه حتما راي بدهيد و راي خوب هم بدهيد تا براي اين مملكت شهرستان و منطقه مان مفيد باشد براي دانش آموزان و معلمان صحبت كرد. فرماندار خاتم در پايان هديه ارزنده ای به اين دانش آموز اهداء كرد.
آدرس کوتاه :