بمناسبت هفته تربيت بدني و بزرگداشت سرداران و 114 شهيد شهرستان خاتم همايش پياده روي در اين شهرستان برگزار مي شود

بمناسبت هفته تربيت بدني و بزرگداشت سرداران و 114 شهيد شهرستان خاتم همايش پياده روي در اين شهرستان برگزار مي شودبهزاد درويشي با اشاره به اين مطلب افزود : شركت كنندگان در اين همايش از ميادين عمومي شهرهرات تا گلزار شهداء را طي مي كنند.و در پايان به قيد قرعه جوائزي به رسم يادبود به شركت كنندگان اعطاء مي گردد.

وي با اشاره به اينكه درسال جاري به مناسبت هاي مختلف براي سومين بار است كه همايش پياده روي برگزار  مي شود. ادامه داد : گرامي داشت ياد و خاطره سرداران و 114شهيد و ترويج ورزش هاي همگاني در بين عموم جامعه از مهمترين اهداف برگزاري اين همايش است.

مهين رستگار خبرنگارشهرستان خاتم