بمناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: بمناسب 22 مرداد روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی ،در راستای بزرگداشت فعالیت های داوطلبانه و انسان دوستانه تشکل ها و سازمان های مردم نهاد فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار، بخشدار مرکزی از موسسه ندای امید شهرستان خاتم بازدید نمود.