بمناسبت بازگشائی مدارس جلسه ستاد استقبال از مهر درشهرستان خاتم تشکیل شد

بمناسبت بازگشائی مدارس جلسه ستاد استقبال از مهر درشهرستان خاتم تشکیل شد


جلسه ستاد استقبال از مهر درشهرستان خاتم تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم" غلامرضاعطائی" سرپرست فرمانداری خاتم دراین جلسه ضمن خیرمقدم به مدعوین اشاره ای  به  بخشنامه ارسالی از وزارت مبنی برتشکیل ستاداستقبال از مهر داشت و افزود:با ابلاغ این بخشنامه درسطح ، شهرستان و بخش این ستاد تشکیل می گردد و اهداف خاصی را در ارتقای سطح بهداشتی ، مشارکتهای همگانی ، کنترل بهداشت محیط مدارس ، ارتقای سلامت روانی و بهداشتی دانش آموزان ،پاکیزیگی شهر و روستا ، فرهنگ حفاظت از فضای سبز و غیره دنبال می کند لذا باید با تشکیل این ستاد با برنامه ریزی که انجام خواهد شد ادارات ذی ربط در ارتقای اهداف مذکور نهایت همکاری را با اداره آموزش و پرورش داشته باشند

درادامه" سید یحیی نورالدینی" برنامه های امسال برای بازگشائی مدارس که از طرف اداره آموزش وپرورش مدون شده است را ارائه و خواستار همکاری ادارات دراین زمینه شد.