بقاع متبرکه شهرستان خاتم غبارروبی شد

بقاع متبرکه شهرستان خاتم غبارروبی شد


برای اولین بار درسال 92

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم آیین غبار روبی از بقاع متبرکه شهرستان خاتم برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ با حضور سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان  و هیئت امناء در محل بقاع متبرکه برگزار گردید.