شناسه : 1469299
بخشدارمركزي خاتم

بعد از چندسال دوباره شور و نشاط خاصي در بين مردم روستاهاي خوانسار ، حسن آباد و نيستان حاکم شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم" اعلام داشت چاههاي اضطراري حسن آباد و نيستان كه حدود چند سال قبل با كاهش افت شديد آب مواجه وقابل بهره برداري نبود که با پيگيريهاي مجدانه بخشداري و با مساعدت آب منطقه ای مجوزهای لازم در خصوص جابه جایی چاهها صادر و اعتبارآن از طریق   مدیریت بحران استان تامین و با اجراي عمليات حفاري ، لوله گذاري و برق رساني چاههاي مذكور   مورد بهره برداري و استفاده   کشاورزان منطقه قرارگرفت. بخشدار مركزي خاتم خاطر نشان كرد با توجه به اينكه سطح زير كشت باغات و مزارع روستاهای حسن آباد و نيستان از طريق اين چاهها آبرساني مي شده متاسفانه در طول اين مدت چند سال عده اي از جوانان روستا و مردم به دليل نبود شغل و عدم رونق كشاورزي به ساير نقاط استان مهاجرت نموده بودند كه خوشبختانه با راه اندازي اين چاهها مجدداًكشاورزي به رونق افتاده و شور و نشاط خاصي در بين مردم روستاها حاكم شده و اهالی با شوق و علاقه به روستا ها برگشته ومشغول كار كشاورزي شده اند . ايشان در پايان از همكاري و مساعدت مدیریت بحران ومجموعه آب منطقه اي استان، فرمانداري خاتم ، اداره برق ، جهاد كشاورزي ، دهياري و شوراي اسلامي روستاي خوانسار و حسن آباد تقدير و تشكر نمودند . ‘ گفتنی است: این چاهها درمالکیت آب منطقه ای بوده وکشاورزان به عنوان بهره بردارازآنها استفاده می نمایند.  
بخشدارمركزي خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم" اعلام داشت چاههاي اضطراري حسن آباد و نيستان كه حدود چند سال قبل با كاهش افت شديد آب مواجه وقابل بهره برداري نبود که با پيگيريهاي مجدانه بخشداري و با مساعدت آب منطقه ای مجوزهای لازم در خصوص جابه جایی چاهها صادر و اعتبارآن از طریق  مدیریت بحران استان تامین و با اجراي عمليات حفاري ، لوله گذاري و برق رساني چاههاي مذكور  مورد بهره برداري و استفاده  کشاورزان منطقه قرارگرفت.

بخشدار مركزي خاتم خاطر نشان كرد با توجه به اينكه سطح زير كشت باغات و مزارع روستاهای حسن آباد و نيستان از طريق اين چاهها آبرساني مي شده متاسفانه در طول اين مدت چند سال عده اي از جوانان روستا و مردم به دليل نبود شغل و عدم رونق كشاورزي به ساير نقاط استان مهاجرت نموده بودند كه خوشبختانه با راه اندازي اين چاهها مجدداًكشاورزي به رونق افتاده و شور و نشاط خاصي در بين مردم روستاها حاكم شده و اهالی با شوق و علاقه به روستا ها برگشته ومشغول كار كشاورزي شده اند .

ايشان در پايان از همكاري و مساعدت مدیریت بحران ومجموعه آب منطقه اي استان، فرمانداري خاتم ، اداره برق ، جهاد كشاورزي ، دهياري و شوراي اسلامي روستاي خوانسار و حسن آباد تقدير و تشكر نمودند .

گفتنی است: این چاهها درمالکیت آب منطقه ای بوده وکشاورزان به عنوان بهره بردارازآنها استفاده می نمایند.

 

آدرس کوتاه :