شناسه : 336562

بسيج سازندگي شهرستان خاتم مقام اول را در بين شهرستانهاي استان كسب نمود.


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه برنامه ريزي بسيج سازندگي شهرستان تصريح كرد بنا به اعلام سازمان بسيج سازندگي استان بسيج سازندگي شهرستان خاتم به لحاظ اجراي طرحهاي عمراني و همچنين همكاري ادارات با اين سازمان مقام نخست را در استان كسب نموده است .

فرماندار خاتم در ادامه افزود الحمدا... بسيج در همه عرصه ها آرام بخش ترين نويد براي مقام معظم رهبري و مردم مي باشد و در جنگ تحميلي نقش خود را به خوبي ايفا نمود و بعد از جنگ نيز در ساير عرصه ها و بخصوص در عرصه هاي توسعه و عمران كشور خدمات بسيار خوبي ارائه نموده است ساخت و اجراي پروژه هاي سد سازي ، راه و ترابري عمراني و ... بدست متخصصين اين نهاد از جمله اين طرحها است .

امامي در ادامه با اشاره به اقدامات و همكاري ادارات در سال گذشته اظهار اميدواري نمود انشاءا... تمامي دستگاهها و ادارات اين شهرستان همانند سال 88 آماده واگذاري پروژه هاي خود بخصوص پروژه هاي روستايي به بسيج سازندگي باشند و اينجانب از مسئولين محترم مي خواهم تا نهايت همكاري را با بسيج سازندگي داشته تا انشاءا... شاهد اجراي پروژه هاي عمراني ساير نهادها بدست اين نيروي برومند باشيم .

در ادامه جناب سرهنگ حكيم آباديان رئيس سازمان بسيج سازندگي استان با اشاره به مستندات قانوني در زمينه بسيج سازندگي تصريح كرد بسيج سازندگي با تدبير و فرمان مقام معظم رهبري و تصويب مجلس تشكيل گرديد و هدف آن بكارگيري جوانان بخصوص در ايام فراغت و همچنين بكارگيري فارغ التحصيلان بيكار و آشنايي آنها با فرهنگ كار مي باشد بسيج سازندگي در سطح استان كارهاي بسيار خوبي انجام داده است و بسته به نياز شهرستانها مي تواند در ساير زمينه ها فعاليت نمايد و الحمد ا... شهرستان خاتم يكي از بهترين مناطقي است كه در اين زمينه با بسيج همكاري داشته و در سال گذشته مقام اول را كسب نموده است .

و انشاءا... در سالجاري نيز بتوانيم با همكاري ادارات در اين زمينه فعاليت خوبي را داشته باشيم .

 

                                                                                                               روابط عمومي فرمانداري خاتم

 

آدرس کوتاه :