بسيج امروز با اقتدار در مقابل جنگ نرم دشمن ايستاده است

بسيج امروز با اقتدار در مقابل جنگ نرم دشمن ايستاده است


فرماندار در همايش بسيجيان دهستان تركان و هرابرجان :

وي در ادامه افزود دشمن پس از شكست در جنگ 8 ساله از طريق جنگ نرم و راههاي ديگر سعي در تشويش اذهان عمومي و ضعيف جلو دادن نظام دارد اما جمهوري اسلامي ايران با داشتن مردماني هوشيار ، غيور و متدين و بسيجيان مومن و مخلص هرگز اجازه نخواهد داد كوچكترين خدشه اي به مسير رو به رشد انقلاب وارد شود و الحمدا... امروز جوانان اين مرزو بوم در علوم مختلف همانند فن آوري هسته اي ، علو م پزشكي و سلولهاي بنيادين ، هوا و فضا و عرصه هاي نظامي و انتظامي و ... به پيشرفتهايي دست يافته اند كه خشم دشمنان را برافراشته اند .

امامي در ادامه با اشاره به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها تصريح كرد بزرگترين مسئله امروز كشوزرمان بحث اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها است همانطور كه مستحضريد دشمنان امروزه از طريق رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي مي كوشند تا جوسازي و شايعه پراكني اجراي اين قانون را منفي جلوه داده و مردم را نااميد كنند اما بدانيد كه اجراي اين قانون باعث خواهد شد يارانه ها به صورت مستقيم به حساب خانوارها وارد و عدالت بيشتري  رعايت گردد و الحمدا... اهداف شوم  دشمنان را خنثي نموده و در اين عرصه نيز به ياري خداوند متعال پيروز و سربلند خواهند شد .  

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم