شناسه : 338382
فرماندار شهرستان خاتم

بر لزوم استفاده از توان علمی و نظرات کارشناسی نخبگان در بخش کشاورزی تاکید کرد


به گزارش روابط عمومي خاتم   فرماندار خاتم پتانسیل های بالای شهرستان خاتم را در بخش کشاورزی از دیگر ظرفیت های مهم توسعه این شهرستان اعلام کرد و برلزوم استفاده از توان علمی و نظرات کارشناسی نخبگان در بخش کشاورزی تاکید کرد.   "محمد علی شاه حسینی"   فرماندار در جمع فارغ التحصیلات رشته کشاورزی   با بیان اینکه منطق ما   خدمتگزاری به مردم با کار صادقانه است افزود: ایجاد اتاق فکر و توسعه شهرستان خاتم جهت استفاده از نقطه نظرات نخبگان و اندیشمندان دررونق روشهای نوین کشاورزی را ه اندازی می شود. وی   همچنین بر استفاده از سرمایه های بومی و پتانسیل های شهرستان تاکید کرد شاه حسینی افزود: مردم باید در صحنه باشند و نیز مسئولین بايد همکاری کنند تا با استفاده از خرد جمعی و نظر مردم و نخبگان به توسعه هم جانبه برسیم.   فرماندار خاتم با انتقاد به اینکه چرا شهرستان خاتم که قطب کشاورزی استان است ، در آن کمترین سطح   کشت گلخانه ای و پرورش مرغ و طیور در استان را دارا می باشد.  
فرماندار شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومي خاتم  فرماندار خاتم پتانسیل های بالای شهرستان خاتم را در بخش کشاورزی از دیگر ظرفیت های مهم توسعه این شهرستان اعلام کرد و برلزوم استفاده از توان علمی و نظرات کارشناسی نخبگان در بخش کشاورزی تاکید کرد.

 "محمد علی شاه حسینی"  فرماندار در جمع فارغ التحصیلات رشته کشاورزی  با بیان اینکه منطق ما  خدمتگزاری به مردم با کار صادقانه است افزود: ایجاد اتاق فکر و توسعه شهرستان خاتم جهت استفاده از نقطه نظرات نخبگان و اندیشمندان دررونق روشهای نوین کشاورزی را ه اندازی می شود.

وی  همچنین بر استفاده از سرمایه های بومی و پتانسیل های شهرستان تاکید کرد

شاه حسینی افزود: مردم باید در صحنه باشند و نیز مسئولین بايد همکاری کنند تا با استفاده از خرد جمعی و نظر مردم و نخبگان به توسعه هم جانبه برسیم.

 فرماندار خاتم با انتقاد به اینکه چرا شهرستان خاتم که قطب کشاورزی استان است ، در آن کمترین سطح  کشت گلخانه ای و پرورش مرغ و طیور در استان را دارا می باشد.

 

آدرس کوتاه :