بر حضور باشكوه در راهپیمایی 22 بهمن تاكید كردند

بر حضور باشكوه در راهپیمایی 22 بهمن تاكید كردند


جمعی از شهروندان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم این افراد كه از قشرهای مختلف جامعه می باشند ضمن اعلام آمادگی برای شرکت درراهپیمائی  برحضور باشکوه و گسترده درراهپیمائی این روز تاکید کردند  وبیان داشتند : حضور ملت ایران اسلامی در همه صحنه ها وعرصه ها ، پشتوانه محكمی برای دوام و استواری پایه های نظام اسلامی می باشد .
یك كارمند با گرامیداشت سالگرد پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی ایران، گفت : حضور پرشور مردم در این راهپیمائی مهر تائیدی برحقانیت نظام اسلامی می باشد .
علی فتحی افزود : مردم همیشه در صحنه ایران با حضوردر این راهپیمایی یك باردیگرمشت محكمی بر دهان یاوه گویان شرق وغرب خواهند زد .
یك ورزشكاراین شهرستان نیزبا اعلام آمادگی جهت حضوردرراهپیمائی گفت : مردم ایران با شركت در راهپیمایی 22 بهمن ثابت می كنند كه به ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام عزیز وفادار هستند .
حسین شریف بیگی افزود : شركت در این راهپیمایی یك تكلیف است كه بر دوش مردم این سرزمین گذاشته شده است .
یكی ازهنرمندان خاتم هم گفت : مردم با شركت دراین راهپیمائی ، حماسه بزرگی را خلق خواهند كرد .
حسن محمدی افزود : برهرایرانی واجب است كه با حضور در این صحنه، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب نشان دهد .
وی گفت: شركت دراین راهپیمائی ، اعلام انزجاراز قدرت های استكبارجهانی است .
یكی از كشاورزان خاتم هم گفت : بایستی با شركت در راهپیمائی 22 بهمن، دشمنان این نظام را برای همیشه نا امید كنیم .
یوسف رضائی افزود : این دشمنان قسم خورده هرروز به فكرضربه زدن به نظام اسلامی هستند كه به اتحاد و همدلی مردم ایران هرگزموفق نخواهند شد .
یك دانشجوهم گفت : میزان حضورمردم دراین راهپیمائی ازاهمیت خاصی برخوردار است .
محمد فلاحتی با اشاره به موج بیداری اسلامی در حكومت های منطقه خاطرنشان كرد : پیروزی انقلاب اسلامی موجب روشنگری دیگرملت های جهان شده است .
وی با بیان اینكه بایستی این راهپیمایی با شور و نشاط خاصی برگزار شود افزود : دشمنان نظام اسلامی از در صحنه بودن مردم ایران به لرزه خواهند افتاد .
یك مغازه دارنیزبا بیان اینكه 22 بهمن، حماسه ای ماندگاردرتاریخ این سرزمین است خاطر نشان كرد:شركت باشكوه مردم در این راهپیمایی ، دشمنان نظام اسلامی را رسواتر و خوارتر خواهد نمود.
حسین سعیدی افزود: مردم با شركت خود دراین راهپیمایی باردیگربا آرمان های والا وارشمند انقلاب اسلامی و امام بزرگوارتجدید میثاق خواهند نمود .