برگزای آزمون ورودی تربیت مربی با همكاري مؤسسه قرآني مشكات در خاتم

برگزای آزمون ورودی تربیت مربی با همكاري مؤسسه قرآني مشكات در خاتم 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در مصاحبه با رئيس اداره تبليغات اسلامي خاتم : آزمون ورودي تربيت مربي با هدف تقويت بينش قرآني و اشاعه فرهنگ قرآن خواني با همكاري مؤسسه قرآني مشكات خاتم برگزار شد .

اين آزمون با حضور داوران اعزامي از مركز استان به شكل آزمون شفاهي روخواني و روانخواني وپژه برادران و آزمون کتبی و مصاحبه حضوری ویژه خواهران صورت گرفت .

لازم به ذكر است از بين شركت كنندگان 15 نفرجهت شرکت در کلاس های این دوره پذیرفته و به قبول شدگان مدرك روخواني و روانخواني اهداء خواهد شد .