شناسه : 339152

برگزای آزمون ورودی تربیت مربی با همكاري مؤسسه قرآني مشكات در خاتم


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در مصاحبه با رئيس اداره تبليغات اسلامي خاتم : آزمون ورودي تربيت مربي با هدف تقويت بينش قرآني و اشاعه فرهنگ قرآن خواني با همكاري مؤسسه قرآني مشكات خاتم برگزار شد . اين آزمون با حضور داوران اعزامي از مركز استان به شكل آزمون شفاهي روخواني و روانخواني وپژه برادران و آزمون کتبی و مصاحبه حضوری ویژه خواهران صورت گرفت . لازم به ذكر است از بين شركت كنندگان 15 نفرجهت شرکت در کلاس های این دوره پذیرفته و به قبول شدگان مدرك روخواني و روانخواني اهداء خواهد شد .  

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در مصاحبه با رئيس اداره تبليغات اسلامي خاتم : آزمون ورودي تربيت مربي با هدف تقويت بينش قرآني و اشاعه فرهنگ قرآن خواني با همكاري مؤسسه قرآني مشكات خاتم برگزار شد .

اين آزمون با حضور داوران اعزامي از مركز استان به شكل آزمون شفاهي روخواني و روانخواني وپژه برادران و آزمون کتبی و مصاحبه حضوری ویژه خواهران صورت گرفت .

لازم به ذكر است از بين شركت كنندگان 15 نفرجهت شرکت در کلاس های این دوره پذیرفته و به قبول شدگان مدرك روخواني و روانخواني اهداء خواهد شد .

 

آدرس کوتاه :