برگزاری گرامیداشت هفته منابع طبیعی و غرس چند نهال توسط مسئولین شهرستان خاتم

برگزاری گرامیداشت هفته منابع طبیعی و غرس چند نهال توسط مسئولین شهرستان خاتمدر این مراسم حجت الاسلام فاطمی بصیر با بیان اهمیت منابع طبیعی و حفظ آن و تأکید مقام معظم رهبری بر توجه عموم مردم به حفظ و احیای منابع خدادادی از همه مردم و مسئولین خواست تا به این مهم توجه داشته باشند .