شناسه : 142448831
محمودی معاون عمرانی فرماندار؛

برگزاری کارگروه فنی اشتغال پایدار وطرح های فراگیر


برگزاری کارگروه فنی اشتغال پایدار وطرح های فراگیر بامحوریت نظارت مستمرادارات و ارگانهای مسئول صدور مجوز طرح های اشتغال به ریاست محمودی معاون عمرانی فرماندار،رئیس اداره کار و تعاون،نمایندگان بانک ها وسایرمسئولین درمحل فرمانداری خاتم برگزار شد.

 محمودی معاون عمرانی فرماندار بااشاره  به پتانسیل خوب شهرستان گفت: باید مسئولین درراستای اشتغال پایدارتلاش مضاعف نمایند.

وی از مسئولین خواستار کنترل و نظارت جدی دراین طرح ها شدوگفت : بایداعتباری که در شهرستان اخذ میشود درراستای اشتغال زایی باشد

 


آدرس کوتاه :