برگزاری ویژه برنامه یاد کودکی در کانون پرورش فکری خاتم

برگزاری ویژه برنامه یاد کودکی در کانون پرورش فکری خاتم


در روز جهانی کودک صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در دومین روز هفته کودک  ۱۶ مهرماه روز جهانی کودک برنامه یاد کودکی در کانون پرورش فکری خاتم با همکاری مدرسه راهنمایی امام جعفر صادق برگزار شد .

در این مراسم نوجوانان عضو کانون عروسک های دوران کودکی خود را به یاد آن دوران  به همراه داشتند .