شناسه : 1469479
در روز جهانی کودک صورت گرفت

برگزاری ویژه برنامه یاد کودکی در کانون پرورش فکری خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در دومین روز هفته کودک  ۱۶ مهرماه روز جهانی کودک برنامه یاد کودکی در کانون پرورش فکری خاتم با همکاری مدرسه راهنمایی امام جعفر صادق برگزار شد . در این مراسم نوجوانان عضو کانون عروسک های دوران کودکی خود را به یاد آن دوران  به همراه داشتند .  
در روز جهانی کودک صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در دومین روز هفته کودک  ۱۶ مهرماه روز جهانی کودک برنامه یاد کودکی در کانون پرورش فکری خاتم با همکاری مدرسه راهنمایی امام جعفر صادق برگزار شد .

در این مراسم نوجوانان عضو کانون عروسک های دوران کودکی خود را به یاد آن دوران  به همراه داشتند .

 

آدرس کوتاه :