شناسه : 1470568
به همت اداره بهزیستی شهرستان خاتم برگزار شد:

برگزاری همایش و کارگاه آموزشی راهکارهای تحقق جامعه سالم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به همت اداره بهزیستی شهرستان خاتم و همکاری آموزش و پرورش همایش و کارگاه آموزشی راهکارهای تحقق جامعه اسلامی سالم ویژه دختران و پسران گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ سال به صورت جداگانه در محل کانون آیت الله خاتمی هرات برگزار شد. لازم به ذکر است: با توجه به فعالیت اداره بهزیستی شهرستان خاتم در حوزه پیشگیری ، این ادره با همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خاتم اقدام به برگزاری دوره مهارتهای زندگی ویژه دختران و پسران گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ سال به صورت جداگانه در محل کانون آیت الله خاتمی کردند .  در این همایش دکتر صادقی پور بحث خود را در زمینه آموزش مهارت نه گفتن و برقراری ارتباط برای دانش آموزان ارائه کرد و در ادامه ، جلسه تخصصی با مشاوران و مسئولین امور تربیتی آموزش و پرورش شهرستان خاتم در محل تالار فرهنگیان شهرستان برگزار شد . گفتنی است: در این کارگاه آموزشی جمعا تعداد ۸۰۰ نفر دانش آموز آموزش دیدند.  
به همت اداره بهزیستی شهرستان خاتم برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به همت اداره بهزیستی شهرستان خاتم و همکاری آموزش و پرورش همایش و کارگاه آموزشی راهکارهای تحقق جامعه اسلامی سالم ویژه دختران و پسران گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ سال به صورت جداگانه در محل کانون آیت الله خاتمی هرات برگزار شد.

لازم به ذکر است: با توجه به فعالیت اداره بهزیستی شهرستان خاتم در حوزه پیشگیری ، این ادره با همکاری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خاتم اقدام به برگزاری دوره مهارتهای زندگی ویژه دختران و پسران گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ سال به صورت جداگانه در محل کانون آیت الله خاتمی کردند .

 در این همایش دکتر صادقی پور بحث خود را در زمینه آموزش مهارت نه گفتن و برقراری ارتباط برای دانش آموزان ارائه کرد و در ادامه ، جلسه تخصصی با مشاوران و مسئولین امور تربیتی آموزش و پرورش شهرستان خاتم در محل تالار فرهنگیان شهرستان برگزار شد .

گفتنی است: در این کارگاه آموزشی جمعا تعداد ۸۰۰ نفر دانش آموز آموزش دیدند.

 

آدرس کوتاه :