شناسه : 154132710

برگزاری همایش ورزش زورخانه ای وپهلوانی شهرستان در شهر مروست.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در شب میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام همایش ورزش زورخانه ای وپهلوانی شهرستان با حضور فاضلی فرماندار شهرستان، بخشدار مروست، شورای اسلامی شهر مروست، رییس تربیت بدنی شهرستان، رئیس هیئت ورزش زورخانه ای وپهلوانی ودیگر مسولین در زورخانه شیر خدا شهر مروست برگزار شد.


 


آدرس کوتاه :