شناسه : 148409672

برگزاری همایش فرهنگ مدیریت جهادی درمروست


برگزاری همایش فرهنگ مدیریت جهادی باحضور فلاحتی.بخشدار،حسینی امام جمعهو دیگرمسئولین استانی و شهرستانی در محل سالن دکتر علیم مروستی ک در این همایش برنامه شاد متنوع و طبخ آش حلیم و کلاس آموزشی مختص کشاورزان ودیگر برنامه ها همراه بود.برگزاری همایش فرهنگ مدیریت جهادی باحضور فلاحتی بخشدار،حسینی امام جمعه و دیگرمسئولین استانی و شهرستانی در محل سالن دکتر علیم مروستی برگزارگردید،اجرای سرود، طبخ آش حلیم و کلاس آموزشی مختص کشاورزان ازدیگربرنامه های این همایش بود.


آدرس کوتاه :