شناسه : 25321166

برگزاری نمایشگاه مروست شناسی در خانه تاریخی وقفی شهرستان خاتم


سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از برگزاری نمایشگاه مروست شناسی خبر داد. نمایشگاه مروست شناسی که در راستای طرح "یزدشناسی" به منظور تحقق پیوند فکری و فرهنگی نسل حاضر با گذشتگان برای درک حقایق، بررسی ریشه دینی، آداب و رسوم مردم، حفظ و احیاء  هویت افتخار آمیز اسلامی- ایرانی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن، استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه فرهنگی و هنری، بومی و محلی، فراهم سازی زمینه مناسب جهت پرورش حس وطن دوستی، ارتقاء جایگاه و نقش فعال دانش آموزان در فرایند شکل گیری هویت ملی، بهره مندی از توانمندی و تجارب مشاهیر، مفاخر، چهره های علمی و...، حفظ و پایبندی به سنتها و ارزشهای رایج ملی و تقویت و گسترش اشتیاق همگانی نسبت به پایبندی به این ارزشها و سنتها و... است در خانه تاریخی وقفی مروست افتتاح شد. این نمایشگاه که با مشارکت مدیریت آموزش و پرورش مروست با رویکردی پژوهش محور ضمن پژوهش، دانش آموزان را با جنبه های متنوع فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و ... منطقه خود آشنا می کند. حمید مشتاقیان اضافه کرد: این نمایشگاه که با حضور مسئولان شهرستانی و استانی افتتاح شده است تا اوایل اسفند ماه در خانه تاریخی وقفی دایر می باشد.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از برگزاری نمایشگاه مروست شناسی خبر داد.
نمایشگاه مروست شناسی که در راستای طرح "یزدشناسی" به منظور تحقق پیوند فکری و فرهنگی نسل حاضر با گذشتگان برای درک حقایق، بررسی ریشه دینی، آداب و رسوم مردم، حفظ و احیاء  هویت افتخار آمیز اسلامی- ایرانی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن، استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه فرهنگی و هنری، بومی و محلی، فراهم سازی زمینه مناسب جهت پرورش حس وطن دوستی، ارتقاء جایگاه و نقش فعال دانش آموزان در فرایند شکل گیری هویت ملی، بهره مندی از توانمندی و تجارب مشاهیر، مفاخر، چهره های علمی و...، حفظ و پایبندی به سنتها و ارزشهای رایج ملی و تقویت و گسترش اشتیاق همگانی نسبت به پایبندی به این ارزشها و سنتها و... است در خانه تاریخی وقفی مروست افتتاح شد.

این نمایشگاه که با مشارکت مدیریت آموزش و پرورش مروست با رویکردی پژوهش محور ضمن پژوهش، دانش آموزان را با جنبه های متنوع فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و ... منطقه خود آشنا می کند. حمید مشتاقیان اضافه کرد: این نمایشگاه که با حضور مسئولان شهرستانی و استانی افتتاح شده است تا اوایل اسفند ماه در خانه تاریخی وقفی دایر می باشد.آدرس کوتاه :