شناسه : 155516080

برگزاری شورای ترافیک شهرستان خاتم


بهگزارش روابط عمومی فرمانداریخاتم: صبح امروز 28 خرداد ماه 98 جلسه شورای ترافیک شهرستان خاتم به ریاست فاضلی فرماندار، وبا حضور محمودی معاون عمرانی فرماندار، بخشداران مرکزی و مروست و سایر اعضا با موضوع بررسی و تبادل نظر پیشنهادات ترافیکی رسیده به دبیر خانه شورا در محل فرمانداری خاتم برگزار گردید.


آدرس کوتاه :