شناسه : 158151526
به روایت تصویر

برگزاری ششمین آزمون مکاتبه ای دهیاران استان در شهرستان خاتم برگزار شد.


همزمان با سراسرکشورششمین آزمون مکاتبه ای دهیاران در شهرستان خاتم با حضور میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار،تاج آبادی بخشدار مرکزی و جمعی از دهیاران بخش مرکزی در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.


آدرس کوتاه :