شناسه : 32132976

برگزاری رسم دیرینه "گنبد طلا" در روستای هرابرجان خاتم


به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از برگزاری مراسم تاریخی "گنبد طلا" در روستای هرابرجان از توابع شهرستان خاتم خبر داد: روستای هرابرجان از توابع شهرستان خاتم می باشد که مردمانی بسیار خون گرم دارد آنها هرساله روز هفتم فروردین ماه را مبارک دانسته و به برگزاری جشن همت گمارده و همدیگر را در این نشاط و سرور شریک میکنند. برای برگزاری مراسم جشن اهالی روستا و حتی کسانی که اکنون دیگر در روستا ساکن نیستند از هر نقطه ای از کشور که باشند به روستای هرابرجان سفر کرده و در مکانی در جنوب غربی روستا گرد هم می آیند. در این مراسم طبخ آش محلی و سپس صرف آن به صورت دسته جمعی و همچنین ساز و آواز و بازی های محلی بخصوص تخم مرغ بازی انجام میشود و در پایان ساکنان برای یکدیگر سالی سرشار از موفقیت و توام با سلامتی آرزو می کنند. حمید مشتاقیان افزود: طبق بررسی های بعمل آمده این مراسم سبقه تاریخی بسیار طولانی دارد و میتوان اذعان نمود که جزئی از فرهنگ مردمان این روستا می باشد و همچنین هرساله تعداد زیادی از مسافرین نوروزی از این مراسم بازدید می کنند. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاتم از برگزاری مراسم تاریخی "گنبد طلا" در روستای هرابرجان از توابع شهرستان خاتم خبر داد:

روستای هرابرجان از توابع شهرستان خاتم می باشد که مردمانی بسیار خون گرم دارد آنها هرساله روز هفتم فروردین ماه را مبارک دانسته و به برگزاری جشن همت گمارده و همدیگر را در این نشاط و سرور شریک میکنند. برای برگزاری مراسم جشن اهالی روستا و حتی کسانی که اکنون دیگر در روستا ساکن نیستند از هر نقطه ای از کشورکه باشند به روستای هرابرجان سفر کرده و در مکانی در جنوب غربی روستا گرد هم می آیند. در این مراسم طبخ آش محلی و سپس صرف آن به صورت دسته جمعی و همچنین ساز و آواز و بازی های محلی بخصوص تخم مرغ بازی انجام میشود و در پایان ساکنان برای یکدیگر سالی سرشار از موفقیت و توام با سلامتی آرزو می کنند.

حمید مشتاقیان افزود: طبق بررسی های بعمل آمده این مراسم سبقه تاریخی بسیار طولانی دارد و میتوان اذعان نمود که جزئی از فرهنگ مردمان این روستا می باشد و همچنین هرساله تعداد زیادی از مسافرین نوروزی از این مراسم بازدید می کنند. آدرس کوتاه :