شناسه : 154409199
همزمان با سراسر

برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در دهستان چاهک


همزمان با سراسرکشور راهپیمایی باشکوه روز قدس باحضور تاج آبادی بخشدار مرکزی و سایر مسئولین و مردم در دهستان چاهک برگزار شد.


آدرس کوتاه :