شناسه : 157568633

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری درخاتم


جلسه كميسيون كارگري شهرستان خاتم به رياست فاضلي فرماندار وباحضور جمعي ازمسئولين باموضوع بررسي روابط بين كارفرمايان و كارگران وتاكيد برحقوق طرفين. درمحل فرمانداري خاتم برگزارگرديد

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فاضلی در این نشست بیان کرد: کارگاهها و بنگاه های اقتصادی مطالبات کارگری را در اولویت پرداخت ها قرار دهند.
وی در ادامه بیان کرد: : شرایط کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به گونه ای است که ما باید به کارگران نگاه ویژه داشته باشیم.


آدرس کوتاه :