شناسه : 159528692

برگزاری جلسه کمیسیون حفاری به ریاست میربهبودی فرماندار


جلسه کمیسیون حفاری‌ها به ریاست ميربهبودي فرماندار خاتم به منظور هماهنگی وهمکاری دستگاههای خدمات رسان در اجرای پروژه اصلاح وساماندهی ورودی اصلی ونصب پل دهستان چاهک وهمچنین پروژ های اصلاح شبکه آب شرب روستاهای بخش مرکزی خاتم برگزار شد.


آدرس کوتاه :