شناسه : 146275002

برگزاری جلسه کارآفرینی ویژه دهیاران درخاتم


جلسه کارآفرینی ویژه دهیاران به ریاست بخشدارمرکزی باحضور دکتر شمس مدیر کیلینیک کسب وکار ،دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای شهرستان درمحل فرمانداری برگزار گردید.

به گفتگوی روابط عمومی فرمانداری خاتم: این جلسه با موضوع ایجاد کلینیک کسب وکار در مناطق روستایی برگزارگردید.


آدرس کوتاه :