شناسه : 157528533

برگزاری جلسه هماهنگی وتدوین توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی در شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومی خاتم:جلسه هماهنگی و تدوین توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی به ریاست (فاضلی)فرماندار و باحضور حجازی ، بوشهری کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاون عمرانی فرماندار،بخشداران (مرکزی. مروست)دهیاران واعضای شورای اسلامی و سایرادارات با موضوع بررسی مسائل و مشکلات توسعه و اشتغال پایدار در روستاهای (مبارکه ،توتک، فتح آباد،بختیاری ،شهریاری علیا) در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
آدرس کوتاه :