شناسه : 158812029

برگزاری جلسه شورای زکات در شهرستان خاتم


جلسه مشترک شورای زکات استان با شورای زکات شهرستان خاتم باحضور میربهبودی سرپرست فرمانداری وجمعی از مسئولین شهرستان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

 

 
آدرس کوتاه :