برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان خاتم

برگزاری جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی  فرمانداری خاتم: دراین جلسه ميربهبودي با اشاره به  بارش‌های  بهاری، تراکم پوشش جنگل ومراتع ودرپیش بودن فصل تابستان و افزایش دما وهمچنین خشک شدن پوشش های گیاهی اعلام داشت احتمال خطر حریق در مناطق جنگلی ومرتعی وجود دارد ومی بایست  همه دستگاه‌ها با تکمیل امکانات وتجهیزات وآمادگی نیروها وآموزش جوامع محلی بویژه دامداران وعشایری که درمناطق مرتعی وجنگلی حضوردارند با ادارات محیط زیست ومنابع طبیعی همکاری لازم داشته باشند تا درصورت وقوع هرگونه آتش سوزی احتمالی بتوان در اولین فرصت اقدام لازم در جهت کنترل واطفاء حریق صورت گیرد.