برگزاری جلسه برنامه ریزی بزرگداشت مقام معلم درخاتم

برگزاری جلسه برنامه ریزی بزرگداشت مقام معلم درخاتم


به منظور بزرگداشت مقام معلم انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، جلسه برنامه ریزی مراسم 12اردیبهشت ماه سالروز شهادت استاد شهید مطهری و هفته معلم با حضور اعضای مربوطه و به ریاست محمد علی شاه حسینی تشکیل گردید.

دراین جلسه فرماندار خاتم ضمن خیر مقدم به اعضای جلسه ، پیرامون مقام شامخ معلم و نقش آن درجامعه مطالبی را ایراد و برگزاری با شکوه  جلسات مقام معلم تاکید نمود.