برگزاری جشن گلریزان در مروست

برگزاری جشن گلریزان در مروست به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی در ابتدای این مراسم ضمن ارج نهادن به سنت حسنه گلریزان استفاده از مال و ثروت را در راه خیر از نشانه های ایمان و برکت در زندگی انسانها دانست و گفت : حضور و کمک در جشن گلریزان اثر و نقش مهمی در فراهم کردن یک جامعه سالم و ثبات اجتماعی ایفا می کند.

در ادامه این مراسم خیرین مروست مبلغ 100ملیون تومان با هدف آزادی مددجویان واجد شرایط به ستاد دیه اهداء کردند.