برگزاری امتحانات کنکور سراسری همزمان با سراسر کشور، فرماندار خاتم از حوزه های امتحانی کنکور سراسری در شهر هرات بازدید کرد

برگزاری امتحانات کنکور سراسری همزمان با سراسر کشور، فرماندار خاتم از حوزه های امتحانی کنکور سراسری در شهر هرات بازدید کرد


فرماندار خاتم از حوزه برگزاری امتحانات کنکور بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" با ابراز خرسندی از نحوه برگزاری آزمون ها در خاتم  گفت: به حمدالله مدیران و دست اندرکاران آموزش و پرورش این شهرستان تلاش های قابل توجهی در این زمینه داشته اند و مشکل خاصی در فضای امتحانی مشاهده نمی شود.