شناسه : 10016757

برگزاري نشست مشترك دهياران بخش مركزي و مروست خاتم با معاون فني و آموزشي ستاد سرشماري اين شهرستان


نشست مشترك دهياران بخش مركزي و مروست خاتم با معاون فني و آموزشي ستاد سرشماري كشاورزي 93 اين شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي ستاد سرشماري كشاورزي  سال 93 خاتم ، معاون فني و آموزشي ستاد سرشماري كشاورزي خاتم در اين نشست اهميت موضوع سرشماري كشاورزي در سال  جاري را يادآور و گفت: از آنجا كه نتايج اين سرشماري مبناي تصميم گيري مسئولان است ارائه آمار صحيح و اصولي در اين زمينه يك ضرورت است .

جواد مير بهبودي افزود: با توجه به اينكه  دهياران به عنوان مطلعين هر روستا مي باشند انتظار اين است كه با مامورين سرشماري نهايت همكاري را داشته باشند .

به گفته وي در طرح سرشماري سال جاري در شهرستان 10 نفر مامور آمار گير و 2 نفر نيز  به عنوان كارشناس مسئول فني و اجرائي  در اين  طرح همكاري مي كنند.

طرح سرشماري كشاورزي همزمان با سراسر كشور از پنجم مهرماه در اين شهرستان آغاز و تا هجدهم آبان ماه ادامه دارد . آدرس کوتاه :