برگزاري مانور زلزله در شهرستان خاتم

برگزاري مانور زلزله در شهرستان خاتم 

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم جمعيت هلال احمر شعبه خاتم به منظور آماده سازي امدادگران جهت تخليه و اسكان اضطراري در هنگام بروز وقايع طبيعي اقدام به برگزاري مانور زلزله كرد.

اين مانور با حضور اعضاي فعال جمعيت هلال احمر و با همكاري اداره ثبت واحوال در محل اين اداره انجام ، و امدادگران اقدامات پيش بيمارستاني را تا رسيدن خودرو نجات و اورژانس انجام دادند.