شناسه : 339372

برگزاري مانور زلزله در شهرستان خاتم


    به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم جمعيت هلال احمر شعبه خاتم به منظور آماده سازي امدادگران جهت تخليه و اسكان اضطراري در هنگام بروز وقايع طبيعي اقدام به برگزاري مانور زلزله كرد. اين مانور با حضور اعضاي فعال جمعيت هلال احمر و با همكاري اداره ثبت واحوال در محل اين اداره انجام ، و امدادگران اقدامات پيش بيمارستاني را تا رسيدن خودرو نجات و اورژانس انجام دادند.  

 

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم جمعيت هلال احمر شعبه خاتم به منظور آماده سازي امدادگران جهت تخليه و اسكان اضطراري در هنگام بروز وقايع طبيعي اقدام به برگزاري مانور زلزله كرد.

اين مانور با حضور اعضاي فعال جمعيت هلال احمر و با همكاري اداره ثبت واحوال در محل اين اداره انجام ، و امدادگران اقدامات پيش بيمارستاني را تا رسيدن خودرو نجات و اورژانس انجام دادند.

 

آدرس کوتاه :