برگزاري رژه موتوري به مناسبت فرا رسيدن ايام ا... دهه مبارك فجر و ورود تاريخي حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي

برگزاري رژه موتوري به مناسبت فرا رسيدن ايام ا... دهه مبارك فجر و ورود تاريخي حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي


برگزاري رژه موتوري به مناسبت فرا رسيدن ايام ا... دهه مبارك فجر و ورود تاريخي حضرت امام خميني (ره) به ميهن اسلامي