شناسه : 336922

برگزاري دوره آموزشي اعضاي شعب اخذ راي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در راستاي آشنايي هر چه بهتر اعضاي شعب اخذ راي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان خاتم قوانين ، آيين نامه و شرح وظايف ،دوره آموزش با حضور اعضاي مذکور در محل فرمانداري خاتم   تشکيل گرديد . در اين کلاس آموزشي که اعضاي هيات اجرايي انتخابات نيز حضور داشتند ، محمد محمودي كارشناس فرمانداري   بعنوان مدرس به تشريح برنامه هاي اعضاي شعب در روز اخذ راي پرداخت    

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در راستاي آشنايي هر چه بهتر اعضاي شعب اخذ راي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شهرستان خاتم قوانين ، آيين نامه و شرح وظايف ،دوره آموزش با حضور اعضاي مذکور در محل فرمانداري خاتم  تشکيل گرديد .

در اين کلاس آموزشي که اعضاي هيات اجرايي انتخابات نيز حضور داشتند ، محمد محمودي كارشناس فرمانداري  بعنوان مدرس به تشريح برنامه هاي اعضاي شعب در روز اخذ راي پرداخت

 

 

آدرس کوتاه :