برگزاري جلسه شوراي فرعي مبارزه بامواد مخدر با حضور فرماندار خاتم

برگزاري جلسه شوراي فرعي مبارزه بامواد مخدر با حضور فرماندار خاتم 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم" محمد علی شاه حسینی "فرماندارخاتم در ابتدا  با اشاره به اينكه يكي از مهمترين حوزه هاي مبارزه با اعتياد و مواد مخدر حوزه مقابله مي باشد . دراين خصوص ازدستگاه هاي مربوطه بخصوص پرسنل و خدوم زحمتكش نيروي انتظامي و اقدامات قابل توجه انجام شده كه منجر به افزايش كشفيات مواد مخدر در سال  جاري شده است تقدير و تشكر نمود.

رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر اين كشفيات را ناشي از موقعيت سوق الجيشي شهرستان وقرار گرفتن در چهار راه مواصلاتي استان هاي همجوار عنوان نموده و از اعضا خواست دقت لازم درعبور كاميون هاي ترانزيتي از مسير گلوگاه را داشته باشند.

ايشان همچنين خواستار ارائه گزارش چهار ماه در حوزه مقابله از ابتداي سال جاري تاكنون از اعضا شد.

در ادامه جواد ميربهبودي دبير شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم ضمن اشاره به مصوبات جلسه قبل ، از تعامل و همكاري اعضاي شوراي فرعي بخصوص فرماندهي انتظامي و اداره بهزيستي شهرستان كه در برگزاري كلاس هاي پيشگيري اوليه از اعتياد ، نمايشگاه عكس با موضوع اعتياد و اجراي تبليغات محيطي در سطح شهرستان اقدامات بسيار مفيد و ارزنده اي به منظور گراميداشت هفته مبارزه با مواد مخدر انجام داده اند تقدير وتشكر نمود و از اعضا خواست نسبت به مصوبات جلسات شورا اهتمام ويژه داشته باشند.