برگزاري انتخابات سالم مهم‌ترين وظيفه مجريان است‌

برگزاري انتخابات سالم مهم‌ترين وظيفه مجريان است‌


فرماندار شهرستان خاتم ؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمدعلی شاه حسینی درجلسه تعیین تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری  اظهار داشت: آنچه براي ما مجريان و بازرسان و ناظرين به عنوان خادمين مرم ملاك عمل است، برگزاري انتخابات به شكل صحيح و سالم  و اجرای دقیق قوانین ومقررات است.

گفتنی است : هيئت اجرايي شهرستان خاتم در این جلسه، تعداد و محل استقرار صندوق‌ها را تعيين كرد كه در شهرستان خاتم ، 52 صندوق و شعبه اخذ راي اعم از ثابت و سيار در نظر گرفته شده است که از 35صندوق از صندوقهاي شهرستان خاتم ، بخش مرکزی و 17 صندوق بخش مروست است به گونه‌‌اي طراحي شده است كه همه ‌مردم بتوانند راي خود را به سهولت به صندوق ها بيندازند.