برپایی جشنواره خاتم شناسی در شهرستان خاتم

برپایی جشنواره خاتم شناسی در شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:به منظور تحقق پیوند فکری و فرهنگی نسل حاضر با گذشتگان برای درک حقایق ،آشنایی دانش اموزان با آداب و رسوم ، صنایع دستی و غذاهای سنتی جشنواره خاتم شناسی  در آموزشگاه مقداد روستای هاشم آباد دهستان چاهک برگزار شد.

گفتنی است:قرائت قرآن، اجرای سرود،مراسم رخت برون، مشک زنی فپخت نان محلی ، شیرینی سنتیو خواندن شعر های محلی ،اهداء جوایز به برندگان مسابقات بازی های بومی محلی از جمله برنامه های این مراسم بود.