شناسه : 340902

برپايي نمايشگاه به مناسبت گراميداشت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي در خاتم


به مناسبت گراميداشت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي نمايشگاهي در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم داير گرديد به گزارش روابط عمومي فرمانداری خاتم در اين نمايشگاه  كه از 15 لغايت 21 مهر ماه(هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي)  جهت بازديد عموم بر پا شده است لوازم ، تجهيزات حفاظت از منابع طبيعي و اطفاء حريق به نمايش گذاشته شده است . دراين نمايشگاه همچنين عكس هاي پروژه هاي اجرايي اين اداره در راستاي جلوگيري از خطرات احتمالي ناشي از حوادث غير مترقبه از جمله سيل ، آتش سوزي و خشكسالي نيز در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفته است.  


به مناسبت گراميداشت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي نمايشگاهي در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم داير گرديد

به گزارش روابط عمومي فرمانداری خاتم در اين نمايشگاه  كه از 15 لغايت 21 مهر ماه(هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي)  جهت بازديد عموم بر پا شده است لوازم ، تجهيزات حفاظت از منابع طبيعي و اطفاء حريق به نمايش گذاشته شده است . دراين نمايشگاه همچنين عكس هاي پروژه هاي اجرايي اين اداره در راستاي جلوگيري از خطرات احتمالي ناشي از حوادث غير مترقبه از جمله سيل ، آتش سوزي و خشكسالي نيز در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفته است.

 

آدرس کوتاه :