شناسه : 24736350

برپايي نمايشگاه به مناسبت بزرگداشت دهه مبارك فجر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم


به مناسبت بزرگداشت دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي ايران نمايشگاهي در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم در طول اين دهه برپا بود. به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم، فعاليتها و پروژهاي اين اداره در قالب نمايش تچهيزات حفاظتي و عكس درنمايشگاهي كه درطول اين دهه و درمحل منابع طبيعي شهرستان خاتم برپا بود در معرض ديد عموم قرار داشت. در اين نمايشگاه همچنين تعدادي كتاب و مجله هاي ترويجي و آموزشي نيزمورد بازديد علاقمندان و دوستداران طبيعت قرار گرفت.

به مناسبت بزرگداشت دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي ايران نمايشگاهي در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم در طول اين دهه برپا بود.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم، فعاليتها و پروژهاي اين اداره در قالب نمايش تچهيزات حفاظتي و عكس درنمايشگاهي كه درطول اين دهه و درمحل منابع طبيعي شهرستان خاتم برپا بود در معرض ديد عموم قرار داشت. در اين نمايشگاه همچنين تعدادي كتاب و مجله هاي ترويجي و آموزشي نيزمورد بازديد علاقمندان و دوستداران طبيعت قرار گرفت.آدرس کوتاه :