الف ) زمان و مکان مراسم جشن کتاب :

مورخه 24/8/88 مراسم جشن کتاب ساعت 10 صبح در محل کتابخانه عمومی وليعصر(عج) هرات/.

مورخه 25/8/88 مراسم جشن کتاب ساعت 10 صبح در محل کتابخانه عمومی شهيد تاج فيروز مروست/.

مورخه 26/8/88 مراسم جشن کتاب ساعت 10 صبح در محل کتابخانه عمومی امام علی(ع) ترکان و هرابرجان/.

مورخه 26/8/88 مراسم جشن کتاب ساعت 15 در محل کتابخانه عمومی شهيد صدوقی مروست/.

مورخه 28/8/88 مراسم جشن کتاب ساعت 10 صبح در مرکز شهر مروست با همکاری بخشداری ،آموزش و پرورش وساير ادارات و نهادها/.

مورخه 30/8/88 مراسم جشن کتاب ساعت 10 صبح در مرکز شهر هرات با همکاری فرمانداری ، آموزش وپرورش و ساير ادارات و نهادها/.

ب) برنامه های اجرای جشن کتاب :

تقدير از اعضاء فعال و نمونه کتابخانه ها /.

تقدير از خرد سال ترين و مسن ترين عضو کتابخانه ها /.

تزئين و آذين بندی کتابخانه ها و محل های جشن کتاب /.

اهداء جوايز به اعضاء فعال و نمونه کتابخانه های عمومی/.

اهداء لوح تقدير به اعضاء نمونه و فعال کتابخانه های عمومی و کتابخانه های مدارس /.

پذيرايي در 6  مراسم جشن کتاب که درکتابخانه ها و شهرهای هرات و مروست برگزار خواهد شد /.

تجليل از آقای پور رضائيان کتابدار باز نشسته کتابخانه عمومی وليعصر(عج) هرات /.

تجليل از نخبگان علمی و فرهنگی شهرستان خاتم /.

تقدير از اعضاء محترم انجمن کتابخانه ها /.

تجليل از پدر و مادر شهيد تاج فيروز /.

ملاقات کتابداران با فرماندار و امام جمعه محترم /.

تقدير از کتابداران کتابحانه های عمومی شهرستان خاتم/.

تقدير از اهداء کننده گان کتاب به کتابخانه های عمومی/.

تهيه اولين شماره ويژه نامه داخلی کتابخانه های عمومی شهرستان خاتم بنام يار مهربان بمناسبت هفته کتاب /.

تهيه پارچه و پلاکارد تبليغاتی بمناسبت هفته کتاب /.

پذيرايي از کليه دانش آموزان مدارس و غيره در هفته کتاب هنگام بازديد از کتابخانه های عمومی/.

تهيه عکس ، فيلم و سی دی از برنامه های جشن هفته کتاب در شهرستان خاتم /.

نمايشگاه کتاب از تازه های کتاب رسيده از نهاد در محل کتابخانه های عمومی /.

سخنرانی ، اجرای سرود ، قرائت مقاله و غيره /.

                                                                                                                               غلامرضا قانع

                                                                                                                          رئيس دبيرخانه انجمن

                                                                                                               کتابخانه های عمومی شهرستان خاتم

ويژه نامه به مناسبت هفته كتاب و كتابخوني :