برنامه هاي هفته سلامت در شهرستان اعلام شد.

برنامه هاي هفته سلامت در شهرستان اعلام شد.به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم مهمترين برنامه هاي هفته سلامت در شهرستان در راستاي ارتقاء بهداشت و سلامت عمومي از سويي  دست اندركاران بهداشت و درمان شهرستان برگزار خواهد شد.

در  اين راستا برنامه هاي مختلف اموزشي و فرهنگي پيرامون سلامت عمومي افراد در  هقته سلامت  از تاريخ پنج شنبه18/01/90شروع مي شود .عناوين  اين برنامه ها در هفته سلامت به شرح ذيل اعلام گرديد.

 

1-      پنج شنبه  18/01/90  ميثاق با شهدا- نواختن زنگ سلامت- ديدار با امام جمعه

2-      جمعه  19/01/90   شركت در نماز جمعه – ارائه گزارش عملكرد

3-      شنبه  20/01/90  مراسم روز پرستار - جلسه آموزشي جهت پزشكان،پرستاران و تكنسين هاي دارويي

4-      يكشنبه 21 /01/90  انجام كوهپيمايي سلامت

5-      دوشنبه  22/01/ 90  عيادت از بيماران –برگزاري نمايشگاه مواد معدومي

6-      سه شنبه  23/01/90  همايش هفته سلامت در محل كانون ايت ا... خاتمي

7-      چهارشنبه  24/01/90  افتتاح خانه بهداشت چاهك –برگزاري مسابقه فوتسال بين مراكز بهداشتي درماني

لازم به ذكر است شعار روز جهاني بهداشت در هفته سلامت ((مقاومت در برابر دراوهاي ضد ميكروبي، يك تهديد جهاني)) نام گذاري شده است.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم