شناسه : 344432

برنامه هاي اجرايي هفته منابع طبيعي در شهرستان خاتم تشريح شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "ابوالقاسم فلاحتي رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خاتم "در اين باره گفت در اين شهرستان نيز همچون ساير شهرهاي کشور از 15 لغايت 21 اسفند ماه هرسال و به منظور ترويج واشاعه فرهنگ منابع طبيعي در بين مردم برنامه هائي اجرا ميگردد ... رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم ضمن اشاره به برگزاري مراسمات اين هفته گفت مهمترين هدف بزرگداشت اين هفته ترويج و اشاعه فرهنگ منابع طبيعي و جلب توجه آحاد جامعه به اهميت عرصه هاي طبيعي ولزوم حفظ و حراست از اين منابع خدادادي است. ايشان زنگ سبز مدارس،جشن درختكاري،مانور موتوري حفاظت از منابع طبيعي؛كلاس هاي آموزشي در سطح مدارس ،گرد همايي همياران طبيعت،غرس نهال ،ديدار با امام جمعه،پاك سازي محيط،افتتاح وبازديد از طرح ها و پروژه ها،بازديد دانس آموزان از نهالستان اداره و...راازبرنامه هاي اين هفته دانست و از كليه ادارات ونهادها خواست جهت هرچه با شكوه تر برگزار شدن فعاليت هاي اين هفته  منابع طبيعي را ياري  نمايند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "ابوالقاسم فلاحتي رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خاتم "در اين باره گفت در اين شهرستان نيز همچون ساير شهرهاي کشور از 15 لغايت 21 اسفند ماه هرسال و به منظور ترويج واشاعه فرهنگ منابع طبيعي در بين مردم برنامه هائي اجراميگردد...
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم ضمن اشاره به برگزاري مراسمات اين هفته گفت مهمترين هدف بزرگداشت اين هفته ترويج و اشاعه فرهنگ منابع طبيعي و جلب توجه آحاد جامعه به اهميت عرصه هاي طبيعي ولزوم حفظ و حراست از اين منابع خدادادي است.
ايشان زنگ سبز مدارس،جشن درختكاري،مانور موتوري حفاظت از منابع طبيعي؛كلاس هاي آموزشي در سطح مدارس ،گرد همايي همياران طبيعت،غرس نهال ،ديدار با امام جمعه،پاك سازي محيط،افتتاح وبازديد از طرح ها و پروژه ها،بازديد دانس آموزان از نهالستان اداره و...راازبرنامه هاي اين هفته دانست و از كليه ادارات ونهادها خواست جهت هرچه با شكوه تر برگزار شدن فعاليت هاي اين هفته  منابع طبيعي را ياري نمايند.
آدرس کوتاه :