شناسه : 351842

برطرف شدن پاره اي از مشكلات مسكن مهر شهر هرات در آينده نزديك


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم جلسه اي تحت عنوان بررسي مشكلات مسكن مهر شهر هرات درمحل فرمانداري خاتم برگزار گرديد.

در اين جلسه كه با حضور بخشدار مركزي ، شجاعي رئيسي بنياد مسكن خاتم و تني چند از كارشناسان فرمانداري برگزار شد مشكلات مسكن مهر شهر هرات مورد بررسي قرار گرفت

عطايي بخشدار مركزي شهرستان ضمن ابراز خرسندي از روند  توسعه و پيشرفت كاري  مسكن مهر شهر هرات افزود، انصافا امامي فرماندار خدوم و مردمي خاتم نقش بسزايي در روند توسعه و پيشرفت مسكن مهر در اين شهرستان داشته و دارند و اميدواريم  كه مشكلات مسكن مهر در آينده نزديك مرتفع گردد

در اين جلسه ضمن بررسي مشكلات مسكن مهر شهر هرات ، مواردي ازقبيل آزاد سازي اقساط باقي مانده فاز دوم مسكن مهر، برق رساني و انشعاب آب فاز اول و همچنين موضوع تهيه سندواحدها  و پايان كار پروانه ساختمانهاي فاز اول مسكن مهر در دستور كار قرار گرفت.

آدرس کوتاه :