شناسه : 159480252

بررسی مسائل و مشکلات معدن سنگ مرمریت روستای بوروئیه خوانسار پس از دوسال


جواد میربهبودی فرماندار شهرستان خاتم به همراه بخشدار مرکزی و رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ضمن حضور در جمع اهالی روستای بوروئیه خوانساربه بررسی مسائل و مشکلات معدن سنگ مرمریت روستا پرداختند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم : جواد میربهبودی در این نشست ضمن بررسی و پیگیری های لازم در این حوزه توانست این مشکلات را پس از دوسال مرتفع نماید.
آدرس کوتاه :