بررسی مسائل و مشکلات شبکه برق شهرستان خاتم در نشست مدیر عامل توزیع برق استان با فرماندار خاتم

بررسی مسائل و مشکلات شبکه برق شهرستان خاتم در نشست مدیر عامل توزیع برق استان با فرماندار خاتمدر این دیدار که معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، روسای شورای اسلامی شهرهای هرات و مروست، شهردار هرات، تعدادی از مسئولین ستادی شرکت توزیع برق استان و ابراهیمی، مدیر توزیع برق شهرستان نیز حضور داشتند، ابتدا زاده رحمانی ضمن خیر مقدم به مدیرعامل شرکت توزیع برق استان و تشکر از پایداری شبکه شهرستان، به مسائل و مشکلات مربوط به روشنایی در شهر و روستاهای شهرستان و همچنین به بیان مواردی که نیاز به توسعه شبکه است پرداخت.سایر حضار در جلسه نیز به بیان مسائل و موارد مربوط به حوزه کاری خود پرداختند.

در ادامه صحتی نیز به بیان اهداف و برنامه های شرکت توزیع برق در سطح استان و شهرستان پرداخت و ضمن تشکر از تعامل مثبت و سازنده مشترکین شهرستان خاتم با اداره توزیع برق، در زمینه برق رسانی به چند چاه کشاورزی، چند واحد پرورش دام و طیور، رفع مشکل شبکه برق تعدادی از منازل و مسجد مسکن مهر، مشارکت با شهرداری ها و دهیاری ها جهت ایجاد روشنایی معابر و همچنین توسعه شبکه در جاهای مورد نیاز شهرستان قول مساعد داد، همچنین ایشان اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک ماشین آلات مورد نیاز اداره توزیع برق شهرستان را تامین و تحویل دهد.