بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و در مان با حضور میربهبودی فرماندار

بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و در مان با حضور میربهبودی فرمانداربه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم :  برسی موانع مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان وپیگیری طرح های درحال اجرا در حوزه سلامت و رفع نیاز های تجهیزات پزشکی در شهرستان تامین اعتبار در جهت تکمیل پروژه توسعه بیمارستان ایت الله خاتمی، خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان، راه اندازی بخش دیالیز مروست، و تکمیل بخش کرونای بیمارستان ایت الله خاتمی هرات توسط دانشگاه علوم پزشکی از جمله موضاعات مهم این نشست بود