بررسي مسائل ومشكلات روستاهاي چنارناز وكرخنگان با حضور فرماندار شهرستان خاتم و به همراه تني چند مسئولين شهرستان

بررسي مسائل ومشكلات روستاهاي چنارناز وكرخنگان با حضور فرماندار شهرستان خاتم و به همراه تني چند مسئولين شهرستانبه گزارش روابط عمومي فرمانداري  "محمد علي شاه حسيني" فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق بخشدار مروست و تعدادي از مسئولين در اين بازديد و ديدار  با اهالي روستاهاي كرخنگان و چنارناز وهمچنين روستاي برزگر از نزديك با مسائل ومشكلات اين سه روستا قرار گرفت.

مشكل آب آشاميدني و خشكسالي ، اشتغال جوانان،زمين مسكوني ،توسعه طرح هادي ، ايجاد فضاهاي ورزشي ، تكميل درمانگاه چنارناز،تامين گازئيل ،بهسازي روستا،ساختمان پاسگاه دهستان ايثار، راه اندازي باجه بانك از جمله درخواست هايي بود كه اهالي اين روستاها مطرح نمودند كه فرماندار خاتم ومسئولين شهرستان درجهت رفع مشكلات آنها قول مساعد وپيگيري دادند.