براي ارتقاء واليبال بانوان خاتم در عرصه قهرماني تلاش كنيد

براي ارتقاء واليبال بانوان خاتم در عرصه قهرماني تلاش كنيد


فرماندار در جمع بانوان واليباليست شهرستان خاتم

ليگ واليبال  بانوان شهرستان خاتم راه اندازي شد

امامي در اين مراسم طي سخنان كوتاهي ضمن اشاره به دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي در تبريك ايام الله دهه فجر گفت شما بانوان ورزشكار بايد با پيروي از فاطمه زهرا(س) و زينب كبري (س) و با ورزش كردن سعي كنيد در استمرار انقلاب اسلامي و ارتقاء سطح ورزش قهرماني و پهلواني شهرستان نقش موثر داشته باشيد .

وي در پايان از راه اندازي ليگ فوتبال پس از 14 سال تعطيلي و افتتاح ليگ واليبال مردان در هفته گذشته توسط تربيت بدني تقدير كرد .

گفتني است در اين دوره از ليگ واليبال بانوان 6 تيم حضور دارند